.

.

This is a creative blog!


Jewelrydesign, Illustrations, Webbdesign and inspiration. and some other stuff.

My name is Sandra and I'm a self-employed jewelery designer and artist. I'm also a student, studying towards a degree in Information Architecture specialization Web Content Manager and Designer. Currently living in Stockholm/Sweden.
onsdag 24 april 2013

Botox - Giftet som dödar de oskyldiga

Botox är ett nervgift, ett gift som är bland de farligaste som vi känner till. Vad människor väljer att göra med sina kroppar bryr jag mig inte om, sålänge det de väljer inte skadar någon annan. Men så är tyvärr inte fallet när det kommer till botox.

"Varje tillverkningssats av Botox testas på 48-144 möss. Giftet sprutas in i magen på djuren och sedan väntar man och ser hur många av djuren som kvävs efter att deras andningsmuskulatur förlamats. De flesta djur dör efter 2-3 dygn genom långsam kvävning, de djur som fortfarande lever efter 3-4 dygn gasas till döds eller får nacken knäckt."

Jag undrar hur man rättfärdigar det för sig själv

Att djur ska lida, plågas och torteras för sin egen fåfängas skull.
Jag skulle gärna vilja ha ett rakt och ärligt svar på den frågan utav någon.
Det enda ärliga svaret som jag kan se är att man helt enkelt bara är så pass egoistisk att ens egen fåfänga är viktigare att mätta, än att en annan varelse ska slippa lida, plågas och torteras till döds.

Genom att betala för det och därmed finansiera det så är det man själv som styr de händer som plågar, torterar och dödar. Även om inget blod hamnar på ens egna.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar