.

.

This is a creative blog!


Jewelrydesign, Illustrations, Webbdesign and inspiration. and some other stuff.

My name is Sandra and I'm a self-employed jewelery designer and artist. I'm also a student, studying towards a degree in Information Architecture specialization Web Content Manager and Designer. Currently living in Stockholm/Sweden.
måndag 23 augusti 2010

Förnekande

"En ovilja till inre förändring följer alltid på en önskan om att förneka."

"Alla gör ni det i mer elle
r mindre grad - förnekar. Förnekande är er tids avgud. Att välja förnekande är att välja bort medvetenheten. Om ni inte är medvetna kommer ni inte att vara obegränsade och fria.

Det kommer alltid att finnas omedvetna hinder som står i vägen för det du önskar uppnå. Därför är det viktigt att du ökar din självkännedom så att du kan fatta dina beslut utifrån en annan kunskap, en inre sådan. Förnekande skapar konflikt inom dig eftersom din medvetna vilja ofta säger ngt helt annat än din omedvetna.

Därför är det viktigt att du lär kä
nna dig själv och upptäcker var dina viljor strider mot varandra. Endast då kan du komma ur konflikten. När du ser att din yttre värld speglar din innersta vilja finns det inte längre ngn konflikt. Då är du i frid med dig själv och din omgivning."
~ Healing från visdomens källa
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar