.

.

This is a creative blog!


Jewelrydesign, Illustrations, Webbdesign and inspiration. and some other stuff.

My name is Sandra and I'm a self-employed jewelery designer and artist. I'm also a student, studying towards a degree in Information Architecture specialization Web Content Manager and Designer. Currently living in Stockholm/Sweden.
tisdag 24 augusti 2010

Den bästa frågan man kan ställa sig själv

Den bästa frågan man kan ställa sig själv vid ett beslut; ”Kommer det här att göra mig lycklig?”
För det är väl egentligen det som allt handlar om?
Allt som inte får svar JA på den frågan borde man antingen lämna, acceptera eller förändra. Vanligtvis slår de ut varandra och vad man har möjlighet att göra blir plöt
sligt väldigt klart.
Och ngt annat som är klart; det är omöjligt att göra mer än en av dessa 3 åt gången.

Materiella ting, framgång, berömmelse och andra yttre omständigheter har förmågan att göra en både lyckligare och olyckligare, men inte lycklig eller olycklig.

Är det inte så väldigt
barnsligt att man lägger ansvaret på den yttre världen, ist för på sig själv?
Är det inte ett sån väldig slöseri med tid att ständigt sträva efter morgondagen?
Morgondagen besitter inte lösningen. Morgondagen skapar inte sig själv, den skapas av dig. Alltså sitter du på lösningen. Varför släpps den inte fram?

Hat skapar mer hat. Både som man själv projicerar på andra och som andra projicerar på dig.
Karma, what goes around comes around, som man bäddar får man ligga, du skapar din egen verklighet.

Men varför är det en så jobbig sak att ta till sig? När det egentligen
är det mest befriande som finns.
Är det ovissheten om hur man ska gå till väga? Är det rädslan för att misslyckas?

Det modigaste som finns är inte att visa sin styrka, att klara av att hävda sig inför andra, att klara av att ta plats. Det modigaste som finns är att visa sårbarhet, visa sina svagheter.


Ödmjukhet, respekt, vänlighet, kärlek. Inte högmod, ringakt, ar
rogans, nonchalans.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar